Stowarzyszenie Twoj Dom - Stowarzyszenie pomocy dla bezdomnych

Rejestracja : 15.10.2003 w Lodzi

Numer KRS  : 000-017-5878
Regon        : 473-198-381
NIP            : 982-0-312-364

 Organ sprawujacy nadzor : Prezydent Miasta Lodzi

Organ Stowarzyszenia:
Prezes       : Malgorzata Kielecka
Wiceprezes :Włodzimierz Włodarski
Skarbnik   : Barbara Kubis
Członek zarządu: Teresa Winkowska
Czlonkowie :
Jaroław Witaszewski
Justyna Domańska
Zofia Wendołowska
Julia Bielska
Zdzisław Gruchot
Dariusz Glogowski
Grzegorz Kielecki
Mariusz Kielecki
Anna Skrzypczak
Zofia Witaszewska
Monika Wendołowska
Krystyna Buczkowska
Elżbieta Jeziorska
Marek Sierzputowski
Czlonek Wspierajacy : Ks. Henryk Lesniewski

   Logodesign by Desirée Schultze ©
   Wszelkie prawa zastrzeżone!
 

Impressum

Twój Dom-

Stowarzyszenie pomocy dla bezdomnych

 

Logo_Twoj_Dom_trans