Poświęcenie

25 maja 2004 o godz. 12 odbyło się uroczyste poświęcenie zabudowań im. C.K Norwida  i terenu Stowarzyszenia “Twoj Dom” przeznaczonego dla bezdomnych przy ul. ks. Sciegiennego 78 w Tuszynie przez Ks. Henryka Leśniewskiego

 

01

Prezes Stowarzyszenia pani Malgorzata Kielecka odczytala uroczysta przemowe w obecnosci Ks. Lesniewskiego oraz zaproszonych gosci i czlonkow stowarzyszenia,  podkreslajac waznosc problemu bezdomnosci w Polsce. 

 

db_Przemawia_p__viceprezes1

Członek Stowarzyszenia Marek Sierzputowski dziekujac wszystkim za przybycie oraz pani prezes za stworzenie Domu im. K.C. Norwida podkreslil w swej mowie o waznosci wspolpracy z sympatykami stowarzyszenia.

a_04
db_Wpatrzeni1

Poswieceniu towarzyszyl artystyczny wystep skrzypaczki K. Kwiatek oraz wiolonczelistki J.Bielskiej.

Czlonkowie naszego stowarzyszenia biora czynny udzial w przebiegu uroczystosci.

W dniu 8.02.2005 r. Telewizja Polska TVP1 przedstawila obszerny reportaz o naszym stowarzyszeniu.

Nasza pierwsza wigilia

Bild2007-11-17_05-34-555-tv
Bild2007-11-17_05-34-585-tv
a_wigilia2
wigilia102
wigilia302

Pierwsze spotkanie wigilijne, ktore odbylo sie 13.12.08 w mieszkaniu jednego z czlonkow stowarzyszenia. Pani prezes w swej przemowie wspomniala o dzialalnosci stowarzyszenia wspierajacej najubozsze rodziny. Mamy nadzieje ze taka pomoc sprawi, ze  na stole wigilijnym nie zabraknie potraw wigilijnych oraz slodkich wypiekow.
Spotkanie zakonczylo sie zyczeniami wszystkim spokojnych, wesolych i zdrowych swiat oraz wszelkiej pomyslnosci w 2009r.

Wydawanie żywności naszym podopiecznym.

Członkowie i podopieczni stowarzyszenia wnoszą kartony z żywnością do salki parafialnej  by w  późniejszych godzinach wydać je potrzebującym.

a_08
a_09
10

Projekt Socjalny

Na bazie działaności naszego stowarzyszenia  zorganizowany został Projekt Socjalny przez studentów Policealnego Studium Pracowników Socjalnych,  który odbył sie w sali przykościelnej parafii "Sw. Witalisa"   w Tuszynie w dniu 19 kwietnia 2007 roku. Celem Projektu Socjalnego było zintegrowanie społecznosci tuszynskiej, w którym udział wzięli  między innymi przedstawiciele  Koscioła: Proboszcz parafii św Witalisa Henryk Leśniewski, Przeor Konwentu Brat Ambrozy-Maria Paszkiewicz, przedstawiciele władz Miasta  Tuszyna , Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej reprezentowanego przez kierownika ośrodka  pana Mariusza Chołuja, uczniownie Liceum Ogólnoksztalcącego pod opieką pani dyrektor Anny Jachimskiej, studentów Akademii Muzycznej w Łodzi , członkowie stowarzyszenia , zaproszeni goście, oraz mieszkańcy Tuszyna.
 

a_P4190029
P4190025
a_P4190036
P4190033
P419001202
a_P4190002
a_P4190022
a_P4190015
a_P4190037

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszej działalnosci.

Dzięki Państwa pomocy wspólnie moglibyśmy podarować odrobinę ciepła, które tak bardzo upragnione jest w okresie zimowym przez każdego człowieka.

Niewielka ilość węgla podarowana w tym trudnym okresie naszym podopiecznym pozwoli dlużej ogrzac pomieszczenie które zajmują niż  wilgotne kawałki drewna przyznane przez Opieke Spoleczna  na okres zimowy do niewielkiego piecyka zwanego „koza“.Warunki w jakich mieszkają nasi podopieczni urągaja godnosci człowieka.

Stowarzyszenie Twój Dom i mieszkańcy domu im. C.K. Norwida starają się by jak najszybcej uległy one zmianie na lepsze, która może jedynie nastąpic tylko dzieki pomocy ludzi oddanych, wrażliwych na ludzkie cierpienie i solidarnych.

Dla dwóch młodych osób mieszkających w domu im C. K. Nowrida, którzy kontynuują naukę w szkołach policealnych staramy się o przyznanie mieszkań socjalnych. Jednak nadal wszechwładna biurokracja, sztywne trzymanie się skamieniałych przepisow itp. góruja wciaz nad zdrowiem, a nawet życiem jednostki hamujac nie tylko jej rozwoj, ale rownież nadzieję na poprawę swojego bytu w tak trudnych dla Polaków czasach.

Podopieczna naszego stowarzyszenia jest rownież 50-cio letnia kobieta  (wdowa ) która od wielu lat jest osobą niepełnosprawna. Wymaga ona opieki i pomocy innych osób w związku ze znacznie ograniczoną możliwoscią samodzielnej egzystencji co stwierdzone zostalo przez Zespół ds. Orzekania i Niepełnosprawnosci. Nr sprawy 105/ZON/8211/ŁW2004 z dnia 11marca 2004r  a niepelnosprawnosc-inwalidztwo trwa od 1997r.

Nie mogąc sama sobie poradzic i nie odnajdując wsród najbliższego otoczenia i państwowych urzędów zrozumienia i należytego wsparcia pozostala bez prądu do dnia dzisiejszego w zawalającym się domu,ogrzewając niewielki " pokoik " nawet w siarczyste mrozy wilgotnym drewnem siedząc przy ogarku świecy.

Podajmy rękę tym, którzy zwracają się do nas pełni wiary i zaufania, że dzięki naszej wspólnej pomocy będaą mogli wrócic na drogę do  godnego życia w społeczeństwie i odnaleść własne bezpieczne miejsce na Ziemi.

   Z góry dziękujemy za przyłaczenie się do nas i za wsparcie

Walne zebranie

W dniu 22.07.06 r odbyło się kolejne walne zebranie stowarzyszenia w którym uczestniczył zaproszony gość – przedstawiciel spoleczności Tuszyn Las pan Andrzej Szac. Odbyło się one w domu parafialnym dzięki ks. H. Leśniewskiemu
.

*********************************************************************************************************************************************************

a_przy_stole
prezes_i_vice
z_ksiedzem04
p__Szac

Od stycznia 2011 roku  nasze stowarzyszenie  w partnerstwie z parafią św. Witalisa w Tuszynie rozpoczęło realizację projektu „ Nieobojętni wobec wykluczenia”

Zauważone przez nas problemy społeczne nie są dla nas obojętne i podjęliśmy próbę ich rozwiązania.
Założeniem projektu jest poprawa jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i zwiększenie spójności społecznej.

Odbiorcami projektu są bezrobotni objęci pomocą społeczną MOPS w Tuszynie korzystający ze wsparcia stowarzyszenia i parafii św. Witalisa.

Celem  głównym projektu jest :
   1.aktywacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji objętych pomocą  społeczną
   2.poprawa dostępu do rynku pracy
Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez podjęcie konkretnych działań i realizacji celów szczegółowych takich jak:
 1. pozyskanie sprzymierzeńców do realizacji projektu
 2. zintegrowanie pozytywnych działań wśród mieszkańców gminy Tuszyn
 3. propagowanie działań wolontarystycznych i obywatelskich
 4. nawiązanie pozytywnych relacji z odbiorcami projektu
 5. reintegracja społeczna i zawodowa 28 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 6. inspirowanie grup samopomocowych
 7. korygowanie postaw biernego trwania w bezrobociu
 8 .minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia
 9 .kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia
10. wspieranie przy samodzielnym przygotowaniu aplikacji zawodowych
11. dogodny dostęp do rynku pracy
12. ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego

Wierzymy że nasz projekt spotka się z poparciem nie tylko wśród  jego odbiorców ale  i adresatów, którymi są mieszkańcy gminy Tuszyn, instytucje państwowe, organizacje pozarządowe i inne jednostki organizacyjne.

Projekt będzie realizowany w oparciu o pracę charytatywną wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w poszczególne zadania projektu.

 Dziekujemy za wsparcie i pomoc!

W dniu 13.11.05 przy Polskiej Misji Katolickiej St. Johannes - Basilika Lilienthalstr. 5   oraz 20.11.05 przy St. Marien, Flankenschanze 43,  Berlin- Spandau przeprowadzilismy zbiórkę pieniężną (Spende), którą przeznaczamy w całośći na potrzeby mieszkańców Domu im.K.Norwida w Tuszynku. Zbiórce towarzyszył mały kiermasz książki. Zebralismy w sumie 105,38 € i 7,13 DM – PMK oraz Spandau 44,72 €.

 Wszystkim darczyńcom dziękujemy za okazanie serca i udział  w akcji !

PS: ubolewamy rownież ze wielu Rodaków bez najmiejszego zainteresowania przechodziła obok punku przeprowadzanych akcji.

Zbiórka darów w Berlinie

a_PB131624i
PB201630i
PB131625i02

Wydarzenia

Twój Dom-

Stowarzyszenie pomocy dla bezdomnych

 

Logo_Twoj_Dom_trans