Po trzech latach, 2.03.2006 w budynku Stowarzyszenia zabłysneły znów po raz  pierwszy żarówki, dając jednocześnie ciepło i radość życia dla jego mieszkańców. Jest to zasługa Zakładu Energetycznego w tym             rejonie oraz bardzo zaangażowanego w pomocy Pana Józefa Znojka który zadbał o wszystko od strony technicznej. Niniejszym składamy serdeczne podziękowania dla firmy:
 
   Instalatorstwo Elektryczne "EL - MOT"
  Józef Znojek   Ul. Domowicza 35  Tuszyn

Jak również składamy serdeczne PODZIĘKOWANIA za wieloletnią i wytrwałą współpracę w niesieniu pomocy dla mieszkańców gminy Tuszyn miejscowej firmie „Produkty Naturalne U.W. Berezyńscy S.C”  - Tuszyn Majoracki


Bankowi Zywnosci w lodzi.

Zarząd Stowarzyszenia składa szczegolne podziękowanie :

Panu Czesławowi Michałowiczowi za okazaną troskę  naszym podopiecznym, w  ich trudnych chwilach życia  ,gdzie mogą jedynie liczyć na ludzi wrażliwych , oddanych i pelnych czulego serca.

Panu Aleksandrowi Widyńskiemu za projekt listowników i wizytówek.

Paniom; Marii Rożańskiej i Dorocie Kroplewskiej za realizacje i produkcj listowników i wizytówek dla Stowarzyszenia.

Pani Miriam Schubert za pomoc rzeczowa.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pań tłumaczek przysięgłych z Berlina za wsparcie i nieodpłatne przetłumaczenia ważnych dokumentów stowarzyszenia, które wymagały przedłożenia instytucje w Berlinie. Nazwiska sa w kolejnosci alfabetycznej:
Pani Beata Bar                   -    www.beatabar.de
Pani Joanna Czapska     -    www.czapska.de
Pani Elżbieta Dziekońska  - Tel.: 3444960
Pani Zdzisława Karnecka
Pani Renata Lehmann       -    www.poldienst.de
Pani Katarzyna Weber       -  tel.: 67809800


Po emitacji reportażu w TVP1  ”Zawsze po 21” w dniu 8.02.2006 napłnęły do nas listy oraz na konto bankowe stowarzyszenia dary pieniężne od czułych i wrazliwych na krzywdę ludzką obywateli. Za ofiarność i pomoc finansową składamy płynące z głębi serca szczere podziękowanie dla Panów:
Krzysztof Kisielewski – Tychy
Przemysław Wojciech Dembniak – Gdańsk
Michał Białas – Łódź
Zdzisław Uliński – Szczecin
Krzysztof Sikora – Warszawa
Jarosław Burczyński -Biuro Podróży - Łódź
oraz MIS FHU SC – Tarnów.


Szczegolne podziekowanie dla pani Renaty Lehmann za datek.
 ( Boze Narodzenie 2006)
 

Sponsorzy

Twój Dom-

Stowarzyszenie pomocy dla bezdomnych

 

Logo_Twoj_Dom_trans